Hier is een overzicht van wat de 11novembergroep
verwezenlijkt heeft sinds 1977.

 

publicatie 
van den grooten oorlog (1978)

Eerste uitgave: November 1978
Vijfde druk: 2004
Totale oplage: 17.000

In de jaren 1970 brachten boeken over de Eerste Wereldoorlog, “de Grote Oorlog” van 1914-1918 vooral verslagen over operaties en gevechten. Deze boeken werden toen geschreven door officieren, generaals en aalmoezeniers. De stem van de soldaten in de loopgraven ontbrak, het perspectief van vluchtelingen, van vrouwen die zich moesten inzetten om te overleven. De 11novembergroep nam daarom het initiatief om met hulp van 40 vrijwilligers een klankarchief op te bouwen. Het klankarchief werd samengesteld door getuigenissen van 27 mannen en 13 vrouwen uit de streek. Hier werden enkele getuigenissen van Duitse (Kurt Fagnoul) en Britse soldaten (Margeret Brooks/Imperial War Museum, London) aan toegevoegd. De getuigenissen, opgenomen in de streektaal van Steenvoorde-F tot Ieper-B, werden uitgeschreven in het Nederlands en zo toegankelijk gemaakt voor het bredere Nederlandse taalgebied. Van de totale oplage werden meer dan 1.200 exemplaren werden in Nederland verspreid. 

• 2006: Na het overlijden van de laatste getuige (Martha Bryon °1908 +2005), werd een avond ingericht waarbij mensen, die de getuigen nog gekend hebben, enkele getuigenissen hebben voorgesteld. 
• 2008: Op verzoek van de burgemeester van Boeschepe werd een dergelijke avond gehouden op 10 november 2008 in de Sint-Maartenskerk in Boeschepe. 
• HERUITGAVE: Op dit ogenblik worden alle opnamen van de getuigenissen (1969-1978) opnieuw beluisterd. De zesde uitgave (publicatie gepland in 2015) zal extra materiaal bevatten na grondige studie van het oorspronkelijke auditief materiaal. Er wordt ook aan een vertaling gewerkt naar het Frans en het Engels (met steun van de Belgische dienst Herdenking Eerste Wereldoorlog) .

 

Theater
nooit brengt een oorlog vrede (1978)

nooitbrengteenoorlogvrede.jpg

Eerste uitvoering: November 1978
Auteurs: Marieke Demeester, Stefaan Dehollander, Jan Hardeman
Regie:
François Beukelaers
Choreografie: Lea Daan
Muziek: Wannes Van de Velde

Acteurs: 60 amateur spelers
Affiche: Gerard Alsteens (GAL)

Geïnspireerd door de getuigenissen uit het boek werd een volksspel geschreven.
60 amateurs, onder leiding van beroepskrachten repeteerden van april tot november ‘78.  Het volksspel werd in Kemmel opgevoerd in een loods die door vrijwilligers werd omgebouwd tot een schouwburg met 800 zitplaatsen. De "frontschouwburg" was zes keer volzet.
* Januari 1979: Opvoering in het Paleis voor Schone Kunsten (Brussel)
* 1980: Opvoeringen in Antwerpen, Gent, Hasselt, Oostende, Roeselare, Turnhout en terug in Brussel.

• Tussen 1978 en 1980 werd de voorstelling 19 keer gespeeld voor een totaal van 16.000 toeschouwers.
• Het Franse theaterblad “Théâtre-Public” (Parijs) schreef “L’Evénement théâtral de l’année”.
• Op de Unesco-theaterconferentie in Wenen in 1979 werd een lezing gehouden over dit volksspel.
• In 1980 ontving de groep de Van Peene-Miry-theaterprijs.

 

Tentoonstelling
ecce homo (1988)

De tentoonstelling, in het Streekhuis Malegijs in Kemmel, confronteerde de vele getuigenissen met foto’s en voorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog, met poëzie en met kunstwerken van o.m. Frank Brangwyn, Albert Hahn, Käthe Kollwitz en Frans Masereel. 
Gedurende vier weken werden 7.000 bezoekers verwelkomd, een derde daarvan kwam uit Frankrijk.

• “Le Monde” schreef over de eerste tentoonstelling over WO I “sans portraits de généraux”.
• In 2002 werd de tekening
“France, juin 1940” van Frans Masereel tentoongesteld.
• Het bedrijf Doublet in Avelin-F maakte er een doek van, dat werd doorgegeven aan scholen en verenigingen die een vredeswerking opzetten. 

 

TENTOONSTELLING
vluchten, van alle tijden (2004)

In deze tentoonstelling werden foto’s, documenten, voorwerpen van vluchtelingen uit onze streek in ’14-’18 geplaatst tegenover foto’s, documenten en voorwerpen van vluchtelingen uit de Tweede Wereldoorlog en uit de actualiteit.
Bij deze gelegenheid werd bij de vijfde uitgave van het boek “Van den Grooten Oorlog” een CD gevoegd met getuigenissen van vluchtelingen.

 

PUBLICATIE 
HERUITGAVE "DER TOD AM KEMMEL" (1920/2008) - Adolf Sempf

Heruitgave van het boek door Adolf Sempf, uit het Duits vertaald naar het Nederlands (Marieke Demeester) en het Frans (Gerd Schützbach en Martine Pottier).

 

schenking ???
de zaaier (werd geschonken wanneer???)

Het Nederlands Persmuseum in Amsterdam bezorgde twee tekeningen van Albert Hahn: “de Zaaier” (6 april 1918) en.”Ecce Homo” (13 april 1918). Albert Hahn (Groningen 17 maart 1877 – Amsterdam 3 augustus 1918) was een kunstenaar met een vlammende en stuwende overtuiging.

 

poezie avond 
oorlog en vrede (2010)

Op 11 november 2010 werd in Westouter een meertalige poëzie-avond “Oorlog en Vrede” georganiseerd waar naast gedichten in het Nederlands en het Frans ook gedichten werden gelezen in het Deens, Duits, Engels, Jiddisch en Pools. 
• Gedichten worden nog steeds verzameld in samenwerking met het “Poëziecentrum” in Gent en de “Maisons de la Poésie” in Beuvry (PdC) en Namen (Wall.)

 

EDUCATIE 
schoolgroepen (2010-2014???)

Aangepaste tochten en bezoeken, afgestemd op de klasgroepen werden verwelkomd. oa Da Vinci-college van Roosendaal (Nederland).

 

SCHOOLtheater 
wachten op gisteren (2016-2018) ???

Voor scholen is een toneelstuk klaar “Wachten op Gisteren” (geschreven door Marieke Demeester) dat zal kunnen gespeeld worden door leerlingen en één vrouwelijke leerkracht, bij voorkeur in 2016, 2017 en 2018.