HERDENKING
ONTRUIMING VAN WESTOUTER: 17 APRIL 2018

Op 17 April herdenkt de gemeente Heuvelland de ontruiming van het dorp Westouter op 17 April 1918. Dit moest plaatsvinden naar aanleiding van het aangekondigde Duitse lente offensief. Westouter lag tot dan toe achter het front, de bewoners en de daar verblijvende vluchtelingen konden er relatief veilig blijven. De bewoners herbergden meer vluchtelingen dan eigen inwoners van het dorp.

De kinderen van de lagere school van Westouter nemen het voortouw bij deze herdenking. Zie het bijhorende programma dat met hun medewerking werd opgemaakt. Er wordt een nieuw bord onthuld, die deze situatie en gebeuren herdenkt.


OPENING VAN DE TUIN
Wereld Vluchtelingendag: 20 juni 2015

De informatiewand in de gedachtenistuin.

De informatiewand in de gedachtenistuin.

De Gedachtenistuin is op zaterdag 20 juni 2015 - Wereldvluchtelingendag - officiëel geopend. Marieke Demeester (secretaris) en Jean-Claude Walle (ondervoorzitter) houden een toespraak over het ontstaan van de  Elfnovembergroep en de Gedachtenistuin. Piet Chielens, conservator van het In Flanders Fields Museum in Ieper, situeert de plaats van de vele vluchtelingen toen en nu. Charles Ducal, dichter des vaderlands, leest er zijn gedicht  "Vluchtelingen" en onthult de tekst onder de luifel. Konrad Lux brengt zijn gedicht "Op zoek". "Les Gens d'ici" van Emile Verhaeren, wordt voorgedragen door Jean-Claude Walle.
Koorleden uit Kemmel, Loker, Westouter en Wijtschate zingen  het lied “Nooit brengt een Oorlog Vrede” (slotlied uit het gelijknamige volksspel van 1978-1979).  Burgemeester Marc Lewyllie van Heuvelland verwijst naar het kernthema van de Gedachtenistuin. Hij memoreert de vlucht van zijn vier grootouders in de Eerste Wereldoorlog. Michel Vandeweghe, penningmeester, geeft toelichting bij de vluchtroutes en kaarten op de informatiewand.
Uiteindelijk knippen burgemeester Lewyllie en Paul Breyne, Commissaris-Generaal van de herdenking ‘14-’18 , het groene lint door : de tuin is nu officiëel open verklaard voor de bezoekers. Tenslotte kan iedereen het gastenboek tekenen.

Burgemeester Lewyllie (L) en Commissaris-Generaal van de herdenking ‘14-’18 Paul Breyne (R)

Burgemeester Lewyllie (L) en Commissaris-Generaal van de herdenking ‘14-’18 Paul Breyne (R)

Burgemeester Lewyllie

Burgemeester Lewyllie

Jean-Claude Walle 

Jean-Claude Walle 

Piet Ghielens

Piet Ghielens

Secretaris Marieke Demeester

Secretaris Marieke Demeester

Dichter Charles Ducal

Dichter Charles Ducal

Konrad Lux 

Konrad Lux 

Koorleden uit Kemmel, Loker, Westouter en Wijtschate 

Koorleden uit Kemmel, Loker, Westouter en Wijtschate 

Penningmeester Michel Vandeweghe

Penningmeester Michel Vandeweghe

Voorzitster Trees Debouvere tekent het gastenboek

Voorzitster Trees Debouvere tekent het gastenboek