Elfnovembergroep oprichting

Binnen “Opbouwwerk Heuvelland”  ( ontwikkelingsproject in de Westhoek) werd op 11 november 1977 de Elfnovembergroep opgericht. Herdenken is het hoofddoel, met een focus op de betrokkenheid van de “gewone” mensen in deze oorlog : mannen, vrouwen, kinderen, familie van soldaten uit de hele wereld, vluchtelingen.  
De aanleiding was de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 1978.
Toen was dit niet evident, herdenkingen bleven meestal beperkt tot militaire parades en in de geschiedschrijving kwamen gewone mensen zelden voor.
De groep is reeds 38 jaar actief. In het boek “De Stilte van de Salient” (Lannoo 2005), wijdt Johan Meire een hoofdstuk aan de Elfnovembergroep.  
Met vrijwilligers is de laatste 2 jaar gewerkt aan de Gedachtenistuin in Westouter.


ELFNOVEMBERGROEP realisaties

PUBLICATIE
VAN DEN GROOTEN OORLOG (1978)

Eerste uitgave: November 1978
Vijfde druk: 2004
Totale oplage: 17.000

In de jaren 1970 brachten boeken over de Eerste Wereldoorlog, “de Grote Oorlog” van 1914-1918 vooral verslagen over operaties en gevechten. Deze boeken werden toen geschreven door officieren, generaals en aalmoezeniers. De stem van de soldaten in de loopgraven ontbrak, het perspectief van vluchtelingen, van vrouwen die zich moesten inzetten om te overleven. De 11novembergroep nam daarom het initiatief om met hulp van 40 vrijwilligers een klankarchief op te bouwen. Het klankarchief is samengesteld uit getuigenissen van 27 mannen en 13 vrouwen uit de streek. Hier werden enkele getuigenissen van Duitse en Britse soldaten (Kurt Fagnoul, Margeret Brooks/Imperial War Museum- London) aan toegevoegd. De getuigenissen zijn opgenomen in de streektaal van Steenvoorde (F) tot Ieper (B), uitgeschreven in het Nederlands en zo toegankelijk gemaakt voor het bredere Nederlandse taalgebied. Van de totale oplage zijn meer dan 1.200 exemplaren in Nederland verspreid. 

NewCover.JPG
Témoignages de la Grande Guerre .jpg

HERUITGAVE in 2016
Alle opnamen van de getuigenissen (1969-1978) werden opnieuw beluisterd. De zesde uitgave bevat extra materiaal na grondige studie van het oorspronkelijke auditief materiaal. De publicatie is beschikbaar bij diverse boekhandels en ook online beschikbaar. Er is nu ook een Franstalige versie beschikbaar. Het boek kan rechtstreeks besteld worden bij MALEGIJS vzw door 27 € over te schrijven naar MALEGIJS  -  BE48 5230 8077 6827, met voornaam, naam, postadres. Het boek wordt zonder portkost thuisbezorgd.

THEATER
NOOIT BRENGT EEN OORLOG VREDE (1978)

Eerste uitvoering: November 1978
Auteurs: Marieke Demeester, Stefaan Dehollander, Jan Hardeman
Regie: François Beukelaers

Choreografie: Lea Daan
Muziek: Wannes Van de Velde

Acteurs: 60 amateur spelers
Affiche: Gerard Alsteens (GAL)

Geïnspireerd door de getuigenissen uit het boek werd een volksspel geschreven.
Onder leiding van beroepskrachten repeteerden ze van april tot november ‘78.  Het volksspel werd in Kemmel opgevoerd in een loods die door vrijwilligers werd omgebouwd tot een schouwburg met 800 zitplaatsen. 

Januari 1979 : opvoering in het Paleis voor Schone Kunsten (Brussel )
De voorstelling werd 19 keer gespeeld voor een totaal van 16.000 toeschouwers.
Op de Unesco-theaterconferentie in Wenen in 1979 werd een lezing gehouden over dit volksspel.
1980 : opvoeringen in Antwerpen, Gent, Hasselt, Oostende, Roeselare, Turnhout en terug in Brussel.                                    
De groep ontving dat jaar de Van Peene - Miry theaterprijs.

 

TENTOONSTELLING
ECCE HOMO (1988)

De tentoonstelling, in het Streekhuis Malegijs in Kemmel, confronteerde de bezoeker met  getuigenissen, foto’s en voorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog. Verder was er poëzie en kunstwerken van o.m. Frank Brangwyn, Albert Hahn, Käthe Kollwitz en Frans Masereel. Gedurende vier weken werden 7.000 bezoekers verwelkomd, een derde daarvan kwam uit Frankrijk.

 

 

 

TENTOONSTELLING
VLUCHTEN, VAN ALLE TIJDEN (2004)

In deze tentoonstelling werden foto’s, documenten, voorwerpen van vluchtelingen uit onze streek in ’14-’18 geplaatst tegenover foto’s, documenten en voorwerpen van vluchtelingen uit de Tweede Wereldoorlog en uit de actualiteit.
Bij deze gelegenheid werd bij de vijfde uitgave van het boek “Van den Grooten Oorlog” een CD gevoegd met getuigenissen van vluchtelingen.
 

getuigenisavonden

 • 2006: Na het overlijden van de laatste getuige (Martha Bryon °1908 +2005), werd een avond ingericht waarbij mensen, die de getuigen nog gekend hebben, enkele getuigenissen hebben voorgesteld.
• 2008: Op verzoek van de burgemeester van Boeschepe werd een dergelijke avond gehouden op 10 november 2008 in de Sint-Maartenskerk in Boeschepe. 


PUBLICATIE
HERUITGAVE "DER TOD AM KEMMEL" (1920/2008) - ADOLF SEMPF

Heruitgave van het boek door Adolf Sempf, uit het Duits vertaald naar het Nederlands (Marieke Demeester) en het Frans (Gerd Schützbach en Martine Pottier). Het Nederlands Persmuseum in Amsterdam bezorgde twee tekeningen van Albert Hahn: “de Zaaier” (6 april 1918) en ”Ecce Homo” (13 april 1918). Albert Hahn (Groningen 17 maart 1877 – Amsterdam 3 augustus 1918) was een kunstenaar met een vlammende en stuwende overtuiging.

 

POEZIE AVOND
OORLOG EN VREDE (2010)

Op 11 november 2010 werd in Westouter een meertalige poëzie-avond “Oorlog en Vrede” georganiseerd waar naast gedichten in het Nederlands en het Frans ook gedichten werden gelezen in het Deens, Duits, Engels, Jiddisch en Pools. 
Gedichten worden nog steeds verzameld in samenwerking met het “Poëziecentrum” in Gent en het “Maisons de la Poésie” in Beuvry (Pas-de-Calais) en Namen (Wallonië.)

 

EDUCATIE
SCHOOLGROEPEN 

Aangepaste tochten en bezoeken, afgestemd op de klasgroepen werden verwelkomd. oa Da Vinci-college van Roosendaal (Nederland). Voor scholen is een toneelstuk klaar “Wachten op Gisteren” (geschreven door Marieke Demeester) dat zal kunnen gespeeld worden door leerlingen en één vrouwelijke leerkracht .